Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych – udzielenie zamówienia

2021-05-10

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa
Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych:

Część 1 – dostawa produktów firmy Bionovo
Część 2 – dostawa produktów firmy BioRad
Część 3 – dostawa produktów firmy Lab Empire
Część 4 – dostawa produktów firmy VWR Avantor
Część 5 – dostawa produktów firmy A.G.A. Analytical
Część 6 – dostawa produktów firmy Thermofisher
Część 7 – dostawa produktów firmy Roche
Część 8 – dostawa produktów firmy Mettler-Toledo Sp. z o.o.

Dla części 1 – Dostawa produktów firmy Bionovo    

Nazwa wykonawcy: BIONOVO Aneta Ludwig,

Adres: ul Rataja 30, 59-220 Legnica

Cena: 17 343,82 zł netto + 23 % VAT = 20 696,78 zł brutto.

Dla części 2 – Dostawa produktów firmy BioRad    

Nazwa wykonawcy: Bio-Rad Polska Sp. z o.o.,

Adres: Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Cena: 2322,00 zł netto + 23 % VAT = 2 856,06 zł brutto.

 Dla części 3 – Dostawa produktów firmy Lab Empire   

Nazwa wykonawcy: LAB EMPIRE sp. z o.o.,

Adres: ul. Borowa 1C, 35-232 Rzeszów

Cena: 576,00 zł netto + 23% VAT = 708,48 zł

Dla części 5 – Dostawa produktów firmy A.G.A. Analytical   

Nazwa wykonawcy: A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp. k.,  Adres: ul. Wiertnicza 52A, 02-952 Warszawa,

Cena: 9060,00 zł netto + 23 % VAT = 11143,80 zł brutto

Dla części 6  – Dostawa produktów firmy Thermofisher   

Nazwa wykonawcy: LIFE  TECHNOLOGIES Polska  sp. z o. o.,

Adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Cena: 346,00  zł netto + 23 % VAT = 425,58 zł brutto

Dla części 7 – Dostawa produktów firmy Roche 

Nazwa wykonawcy: Roche Polska sp. z o.o.,

Adres: ul. Domaniewska 39 B,02-672 Warszawa

Cena: 2 924,96 zł netto + 23 % VAT = 3597,70 zł brutto

Dla części 8 – Dostawa produktów firmy Mettler – Toledo 

Nazwa wykonawcy: SIGMA-ALDRICH spółka z o. o.  ul. Szelągowska nr 30, 61-626 Poznań

Adres: Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Cena: 915,00 zł netto + 23 % VAT = 1125,45 zł brutto

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

10-05-2021 14:39
Mateusz Skłodowski
22-06-2021 13:59
Grzegorz Kushnir