Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych – informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

2021-05-24
2021-05-24 00:00

Warszawa dn. 2021-05-24

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

ul. Nowoursynowska 159
02–776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust.5. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych:

Część 1 – dostawa produktów firmy Sigma Aldrich
Część 2 – dostawa produktów firmy Bionovo

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

24-05-2021 15:29
Mateusz Skłodowski
24-05-2021 15:43
Mateusz Skłodowski