Dostawa 30szt nieprzezroczystych wiader z pokrywami, o pojemności 10l – zamiar udzielenia zamówienia 

2021-05-31

Warszawa 31.05.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień  publicznych, (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawę 30szt nieprzezroczystych wiader z pokrywami, o pojemności 10l

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

31-05-2021 10:08
Mateusz Skłodowski