Dokumenty źródłowe: ustawa, rozporządzenia, protokóły, opinie publikacje itp.

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp

Załączniki

18-05-2021 20:21
Dominik Garstecki
17-06-2021 13:36
Władysław Sadowski