Czynności w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (UE) oraz w trybie podstawowym bez negocjacji (krajowy)