Chłodziarka, termomikser, bloki do termomiksera

2021-05-10

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz 2019 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówieniu na:

Chłodziarkę z przeszklonymi drzwiami, zakres pracy 0 -100C, pojemność komory chłodzącej min 320 l, Wymiary (GxSxW) 60 x 60 x 173 cm
• Termomikser z grzaniem TS-100
• Bloki do termomiksera TS-100: SC-18; SC-24; SC 96A

Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 14.05.2020 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres tomasz_krolikowski@sggw.edu.pl

 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią…….. w imieniu (podać nazwę firmy) w związku z przesłanym i prowadzonym postępowaniem ofertowym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania ofertowego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż mają Państwo prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10-05-2021 15:20
Mateusz Skłodowski
10-05-2021 15:23
Mateusz Skłodowski