Bufory do kalibracji pH metru – informacja o udzielonym zamówieniu.

2021-08-27

Warszawa, dn. 26.08.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, określonych poniżej:

1. Przedmiot zamówienia: Bufory do kalibracji pH metru – w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”).

2. Zamówienia udzielono firmie:

MERA Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

NIP: 522-000-19-84

Projekt NCBR Tango-IV-C/0005/2019-00: Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho

27-08-2021 09:09
Mateusz Skłodowski
27-08-2021 09:10
Mateusz Skłodowski