Azot ciekły – udzielenie zamówienia

2021-04-14

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na azot ciekły.

Zamówienia udzielono firmie:

Air Products Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

14-04-2021 14:25
Krzysztof Szwejk