Akcesoria laboratoryjne – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-12

Warszawa, 12.07.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.)  ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 1. KCl
 2. K2HPO4
 3. 85% H3PO4
 4. H2SO4
 5. 2-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES)
 6. dimethyl sulfoxide (DMSO)
 7. pirogronian sodu
 8. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
 9. guaiacol
 10. sodium nitroprusside
 11. alpha-linolenic acid
 12. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
 13. phosphoric acid solution
 14. phenidone
 15. neomycin sulfate
 16. diphenyleneiodonium chloride
 17. methyl jasmonate
 18. jasmonic acid
 19. żywica LR white
 20. nitrotetrazolium blue chloride
 21. L-glutathione oxidized
 22. (±)-jasmonic acid-Isoleucine

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12-07-2021 14:39
Mateusz Skłodowski