6-aminoquinolyl-Nhydrosysuccinimidyl carbamate – zamiar udzielenia zamówienia na zakup

2021-06-11

Warszawa, 10.06.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

  1. 6-aminoquinolyl-Nhydrosysuccinimidyl carbamate (AQC)

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11-06-2021 11:59
Mateusz Skłodowski