2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS – 5 butelek x 2.5 litra

2021-05-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3 i pkt.12 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS – 5 butelek x 2.5 litra
Certyfikowany o parametrach:
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test

Prosimy o przesłanie ofert, w których będzie bezpłatna wysyłka. W przypadku niedostarczenia zamówienia w wyznaczonym terminie, wybrana będzie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Miejsce i termin złożenia oferty:
ofertę złożyć należy do dnia 14.05.2021 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres monika_sijko1@sggw.edu.pl

 

13-05-2021 11:03
Mateusz Skłodowski