Zamówienia na specjalistyczne odczynniki chemiczne – udzielenie zamówienia

2021-05-06

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na specjalistyczne odczynniki chemiczne.
Zamówienia udzielono firmom:
Life Technologies Polska Sp.z.o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

LGC Standards Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 27/29
05-092 Łomianki

07-05-2021 09:48
Mateusz Skłodowski
10-05-2021 15:30
Mateusz Skłodowski