Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego – zamiar udzielenia zamówienia

Dostawa stolików na trzy stanowiska pod mikroskopy – udzielone zamówienie

Odczynniki chemiczne do hodowli komórkowych in vitro – zamiar udzielenia zamówienia.

Odczynniki chemiczne do hodowli komórkowych in vitro – informacja o udzielonym zamówieniu

Odczynniki chemiczne – zamiar udzielenia zamówienia

Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą dla SGGW

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XX

Dostawa plastików laboratoryjnych do hodowli komórkowej – zamiar udzielenia zamówienia.

Odczynniki chemiczne – zamiar udzielenia zamówienia.

Dostawa stolików na trzy stanowiska pod mikroskopy – zamiar udzielenia zamówienia.