Zamówienia publiczne

Sekcja zamówień publicznych SGGW

Plan przewidywanych postępowań rok 2023

Regulamin Zamówień Publicznych

Umowy dotyczące zamówień centralnych

Zamówienia aktualne

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Informacje, rozstrzygnięcia

(206) Zobacz

Kontakt

Plany przewidywanych postępowań na lata ubiegłe

Plan przewidywanych postępowań na rok 2022

Plan przewidywanych postanowień na rok 2021

Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia spoza ustawy

(302) Zobacz
12-01-2021 14:05
Krzysztof Szwejk
23-03-2023 12:54
Betacom Admin