Sekcja zamówień publicznych SGGW Informacje, rozstrzygnięcia