Uchwała nr 63 – 2020/2021 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku : w sprawie przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem:: „eUniwersypedia dla branży ogrodniczej, rolno-hodowlanej, leśnej” na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa : II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Uchwała nr 62 – 2020/2021 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku : w sprawie przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „eUniwersypedia dla branży handlowej, ekonomiczno-administracyjnej” na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa : II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.