Uchwała nr 192 – 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 roku : w sprawie przygotowania i zgłoszenia projektu pod roboczym tytułem: „Innowacyjna strategia aplikacji natury w ochronie przed depresją” oraz jego realizacji w ramach programu Horyzont 2020, European Research Council Advanced Grant ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Uchwała nr 191 – 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 roku : w sprawie realizacji Projektu pod tytułem: „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w związku z komunikatem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.