Prorektorzy

Prorektor ds. Rozwoju
Prorektor ds. Nauki
Prorektor ds. Dydaktyki
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
11-01-2021 19:44
Marta Ponichter
05-02-2021 11:50
Marta Ponichter