Strategia uczelni do 2020 roku

Misja i wartości SGGW

służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego.

profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

11-01-2021 18:47
Marta Ponichter
15-01-2021 16:24
Betacom