Regulamin studiów w SGGW obowiązujący od 1 października 2019r.

Uchwała nr 76-2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w SGGW – Regulamin Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tekst aktu prawnego:
08-01-2021 00:01
Betacom Admin