Regulamin studiów w SGGW obowiązujący od 1 października 2019r.