Postępowania awansowe

Habilitacje:

 • Olga Witkowska-Piłaszewicz

  Wniosek

  Komisja habilitacyjna

  Recenzja 1

  Recenzja 2

  Recenzja 3

  Recenzja 4

  Uchwała komisji habilitacyjnej

  Uchwała nadanie stopnia

 • Marzena Suchocka

  Wniosek

  Komisja habilitacyjna

  Recenzja 1

  Recenzja 2

  Recenzja 3

  Recenzja 4

  Uchwała komisji habilitacyjnej

  Uchwała nadanie stopnia

 • Katarzyna Dziendzikowska

  Wniosek

  Komisja habilitacyjna

  Recenzja 1

  Recenzja 2

  Recenzja 3

  Recenzja 4

  Uchwała komisji habilitacyjnej

  Uchwała nadanie stopnia

 • Izabela Burawska

  Wniosek

  Komisja habilitacyjna

  Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej

  Recenzja 1

  Recenzja 2

  Recenzja 3

  Recenzja 4

  Uchwała komisji habilitacyjnej

  Uchwała nadanie stopnia

Doktoraty

11-01-2021 18:53
Marta Ponichter
10-03-2023 11:06
akarolak