Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN SONATA-BIS 11 pt. „Rola ekspresji i modyfikacji tRNA w procesie translacji w chloroplastach podczas stresu”

Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN SONATA-BIS 11 pt. „Rola ekspresji i modyfikacji tRNA w procesie translacji w chloroplastach podczas stresu” (umowa nr UMO-2021/42/E/NZ3/00274).

Data ogłoszenia konkursu: 14.06.2022

Termin składania ofert: 14.07.2022

Zgodnie z §3 ust. 13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki, do udziału w realizacji projektu badawczego zakwalifikowana została Pani Kinga Gołębiewska.

Uzasadnienie:

Do udziału w konkursie zgłosiły się trzy osoby. Po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów, komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż wymogi formalne spełniają tylko dwie osoby, które zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy jedna osoba zrezygnowała z wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Po weryfikacji informacji zawartych w życiorysach kandydatów, komisja oceniła w skali punktowej dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów, ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Biorąc pod uwagę uzyskaną punktację i przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, jednogłośnie postanowiono przyznać stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki Pani Kindze Gołębiewskiej

17-08-2022 20:07
trusinski