Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 19 realizowanego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 19  realizowanego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

 

Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 19  – Integracja danych multi-omicznych ogórka w celu identyfikacji mechanizmów determinacji płci i ich uwarunkowań klimatycznych (UMO-2020/37/B/NZ9/0058).

 

Zgodnie z §3 ust 13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. Do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium doktoranckie Narodowego Centrum Nauki, do udziału w realizacji projektu badawczego  zakwalifikowani zostali: Pani Aparna i Pan Szymon Turek.

Uzasadnienie:

Do udziału w konkursie zgłosiło się 14 osób. Po zapoznaniu się z dostarczonymi przez kandydatów dokumentami, Komisja stwierdziła, iż wymogi formalne konkursu spełnia pięć osób. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja oceniła w skali punktowej  dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów, oraz ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Biorąc pod uwagę uzyskaną punktację i przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, jednogłośnie postanowiono przyznać stypendium Narodowego Centrum Nauki Pani Aparna i Panu Szymonowi Turkowi.

 

04-11-2021 08:57
trusinski