Wyniki konkursu na stanowisko samodzielnego biotechnologa w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii

Wyniki konkursu na stanowisko samodzielnego biotechnologa w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko samodzielnego biotechnologa

 w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii

Data ogłoszenia: 22.07.2021 r.

Termin składania dokumentów:  22.07.2021 – 29.07.2021

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Paweł Burdiak

Uzasadnienie:

30 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Samodzielnego biotechnologa w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Instytutu Biologii SGGW w Warszawie.

W wyniku ogłoszonego konkursu swoją aplikację złożyły trzy osoby. Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że jedynie Pan dr Paweł Burdiak spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. Po rozmowie kwalifikacyjnej Komisja jednomyślnie podjęła decyzję o rekomendowaniu dr Pawła Burdiaka na stanowisko samodzielnego biotechnologa w projekcie NCN OPUS20 pt. ”Regulacja temperatury liści i jej rola w warunkowej optymalizacji procesu fotosyntezy oraz powstawania retroaktywnych sygnałów dla śmierci komórki i systemowej nabytej aklimatyzacji u Arabidopsis”nr UMO-2020/39/B/NZ3/02103w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

31-07-2021 22:10
trusinski
31-07-2021 22:11
trusinski