Wyniki konkursu na stanowisko na stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym w NCN OPUS 21 w KCHDZ WMW

Data ogłoszenia konkursu: 3.08.2022

Termin składania dokumentów: 8-22.08.2022

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Jowita Grzędzicka oraz mgr Izabela Dąbrowska

Uzasadnienie:

W dniu 31.08.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty/doktoranta (2 miejsca) w projekcie badawczym w NCN OPUS 21 w KCHDZ WMW. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów stwierdziła, że Panie Jowita Grzędzica i Izabela Dąbrowska, spełniają kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu. Dokumenty złożone przez kandydatki są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisku stypendysty/doktoranta.

Komisja stwierdza, że kandydatki spełniają wymagania formalne i merytoryczne konkursu, w związku z  powyższym Komisja Rekrutacyjna wnioskuje o zatrudnienie Pań na w/w stanowisku od dn. 01.10.2022.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ dr Olga Witkowska-Piłaszewicz

01-09-2022 20:14
Borys Błaszczak
03-09-2022 20:15
Borys Błaszczak