Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka (INoŻCz)

W dniu 17 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Przewodnicząca)

Dr hab. Małgorzata Ewa Drywień, prof. SGGW

Prof. dr hab. Agata Wawrzyniak

Prof. dr hab. Barbara Pietruszka,

w celu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 04 sierpnia 2021.

Do konkursu przystąpiła jedna osoba: mgr inż. Maria Szmidt

Komisja Konkursowa, po przejrzeniu dokumentacji i zweryfikowaniu jej według kryteriów konkursowych, uznała, że oferta całkowicie spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu i Jej kandydaturę zarekomendowano do zatrudnienia.

Przewodniczący Komisji

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

27-09-2021 13:18
mkorycki