Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, Instytutu Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, Instytutu Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu-Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 20.01.2023 r.

Termin składania dokumentów: od 21.02.2023 – do 28.02.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.03.2023 r.

Liczba zgłoszeń: 5

 

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby stwierdza, że Pani mgr inż. Małgorzata Kubiak jako jedyna spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie mgr inż. Małgorzaty Kubiak na w/w stanowisku na podstawie umowy o pracę.

09-03-2023 13:24
trusinski