Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

W dniu 29 sierpnia 2022 roku o godz. 15.15 zebrała się Komisja Konkursowa

w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego ogłoszonego w dniu 05 lipca 2022.

Do konkursu przystąpiły cztery osoby.

Komisja Konkursowa, po przejrzeniu dokumentacji i zweryfikowaniu jej według kryteriów konkursowych, uznała, że wymagania zawarte w ogłoszeniu całkowicie spełnia oferta Pana mgr Kacpra Szewczyka i Jego kandydaturę zarekomendowano do zatrudnienia.

Przewodnicząca Komisji

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

29-08-2022 15:04
aorzechowska
05-09-2022 15:10
aorzechowska