Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności (konkurs 1)

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności (konkurs nr 1)
zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zmianami)

 

Data ogłoszenia konkursu: 03.08.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 02.09-15.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 0

 

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w  Katedrze Chemii nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs zatem pozostaje nierozstrzygnięty.

17-09-2021 09:58
ajackowska
17-09-2021 10:01
ajackowska