Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

 w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

 

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

 

Data ogłoszenia: 31 maja 2021 r.

Termin składania dokumentów:  1 lipca- 15 lipca 2021 r.

Liczba zgłoszeń: 7

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia:

Uzasadnienie:

20 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

W wyniki ogłoszonego konkursu swoją aplikację złożyło siedem osób. Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja stwierdziła, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań formalnych konkursu. W związku z tym Komisja nie rekomenduje żadnej kandydatury na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt, a konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach

/-/ dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

 

24-07-2021 16:26
aserwatka