Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zmianami)

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Technologii Mięsa

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 13.05.2021 r.
Termin składania dokumentów: 13-26.05.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.05.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego przez Dyrektora INoŻ konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w  Zakładzie Technologii Mięsa wpłynęła jedna oferta Pani mgr inż. Iwony Szymańskiej.

Dokumenty złożone przez Panią mgr inż. Iwonę Szymańską są kompletne i spełniają wymagania, stawiane kandydatom, zawarte w ogłoszeniu konkursowym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie na zasadach umowy o pracę mgr inż. Iwonę Szymańską na w/w stanowisku na czas określony 12miesięcy.

 

02-06-2021 09:23
Krzysztof Szwejk