Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu .

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu .

Data ogłoszenia konkursu: 27.01.2022 r.

Termin składania dokumentów: 27.01.2022 – 27.02.2022

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

W dniu 7.03.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów stwierdziła, że Pani mgr Joanna Stefańczyk, spełnia kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu i zarekomendowała Kandydatkę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Dr hab. Mariusz Hamulczuk

05-04-2022 15:32
Maria Pluta