Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.

 

Data ogłoszenia konkursu: 07.02.2022

Termin składania dokumentów: 08.03.2022

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: –

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki wpłynęły dokumenty 4 kandydatów. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym komisja uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia wskazanych kryteriów. W związku z powyższym komisja konkursowa nie rekomenduje żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Dr hab. Mariusz Hamulczuk

19-05-2022 13:34
Maria Pluta