Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 27.07.2022 r.

Termin składania dokumentów: 19.09.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydata stwierdza, że osoba spełnia kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez kandydata są kompletne i spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza jednak, że merytoryczne przygotowanie  Kandydata nie jest satysfakcjonujące, ze względu na brak stażu zagranicznego, brak doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, brak doświadczenia w badaniach z roślinami użytkowymi i brak znajomości zagadnień związanych z bioróżnorodnością. W związku z tym Komisja wnioskuje o zamknięcie konkursu bez rozstrzygnięcia.

Przewodniczący komisji

Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska Piekarska

28-09-2022 12:58
trusinski
29-09-2022 14:01
trusinski