Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów  

Termin ogłoszenia /składania dokumentów: 08.07.2022 r. – 08.08.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

W dniu 25.08.2022 r zebrała się Komisja Rekrutacyjna, która dokonała weryfikacji złożonych dokumentów oraz na ich podstawie przeprowadziła ocenę osiągnięć badawczo – dydaktycznych kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów.

Komisja na podstawie złożonej dokumentacji stwierdziła, że Kandydat Pan dr Maksymilian Bąk spełnia warunki określone w ogłoszonym konkursie oraz wymogi stawiane przy zatrudnieniu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego wymienione w Statucie SGGW w Warszawie. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie dr. Maksymiliana Bąka na stanowisku asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Dr hab. Mariusz Hamulczuk

02-09-2022 15:50
Maria Pluta