Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki

Termin ogłoszenia /składania dokumentów: 06.06.2022 r. – 06.07.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Kandydat nr 2, Pani dr Małgorzata Karolina Kozłowska

Uzasadnienie:

W dniu 12.07.2022 r zebrała się Komisja Rekrutacyjna, która dokonała weryfikacji złożonych dokumentów oraz na ich podstawie przeprowadziła ocenę osiągnięć badawczo – dydaktycznych kandydatów na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki w Instytucie Ekonomii i Finansów.

Komisja na podstawie złożonej dokumentacji stwierdziła, że Kandydat nr 1, spełnia wymagania stawiane ubiegającym się  o stanowisko asystenta, jednak nie dostarczył podania o zatrudnienie na ww. stanowisku skierowanego do JM Rektora SGGW.

Kandydat nr 2, spełnia warunki wymagane przy zatrudnieniu na stanowisko asystenta. W związku z tym Komisja rekomenduje Kandydatkę do zatrudnienia.

Kandydat nr 3,nie wykazał w dokumentach doświadczenia w prowadzeniu zajęć z przedmiotów dotyczących metod ilościowych takich jak ekonometria czy statystyka.
W związku z tym Komisja nie rekomenduje Kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Dr hab. Mariusz Hamulczuk

01-08-2022 10:31
Maria Pluta