Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w  Katedrze Botaniki Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Botaniki Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Botaniki

Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 01.12.2022 r.

Termin składania dokumentów: od 01.01.2023 – do 08.01.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.01.2023 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez osoby stwierdza, że Pani mgr Dominika Dmitruk jako jedyna spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu. Pozostałe oferty mimo spełnionych wymagań formalnych zostały odrzucone z powodu braku zgodności doświadczenia badawczego i stosowanych metod badawczych z profilem naukowym określonym w ogłoszeniu. Komisja po przeanalizowaniu ofert zaprosiła do drugiego etapu mgr. Dominikę Dmitruk.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z mgr Dominiką Dmitruk Komisja stwierdza, że posiada ona bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych prac badawczych i posługiwała się w swoich badaniach technikami preparatyki biologicznej, mikroskopii oraz biologii molekularnej, których znajomość jest  niezbędna do pracy na proponowanym stanowisku. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna wnioskuje o zatrudnienie mgr Dominiki Dmitruk na w/w stanowisku na umowę o pracy na czas określony (24 miesiące z możliwością przedłużenia).

Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska Piekarska- Dyrektor Instytutu

12-01-2023 13:58
trusinski