Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii SGGW

Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nanobiotechnologii

Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 22.11.2022 r.

Termin składania dokumentów: od 22.12.2022 – do 05.01.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.01.2023 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osobę stwierdza, że Pani mgr Agata Lange jako jedyna spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie mgr Agata Lange na w/w stanowisku na umowę o pracy, na czas określony (24 miesiące).

12-01-2023 12:35
trusinski