Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nanobiotechnologii

 

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

 

Data ogłoszenia konkursu: 05.08.2022 r.

Termin składania dokumentów: 19.09.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

 

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osobę stwierdza, że Pani mgr Barbara Wójcik  jako jedyna spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie mgr Barbary Wójcik na w/w stanowisku na umowę o pracy, na czas określony (24 miesiące).

26-09-2022 09:29
trusinski