Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Dietetyki w INoŻCz

Warszawa, 15.07.2021

 

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka, Katedry Dietetyki,

Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

 

Data ogłoszenia: 01.06.2021r

 

Termin składania ofert: 01-14.07.2021r

 

Liczba zgłoszeń:  1

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Katarzyna Olszewska

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 15 lipca 2021r., o godzinie 800, odbyło  się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka – przewodnicząca Komisji, dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW – kierownik Katedry Dietetyki, dr hab. Lucyna Kozłowska, prof. SGGW – kierownik Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

 

Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 

ul. Nowoursynowska 166

bud. 10, pok. 12,

02–787 Warszawa

+48 22 593 10 18

kd @sggw.edu.pl www.sggw.pl

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka, Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od jednej osoby. Dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego panią dr inż. Katarzynę Olszewską biorąc pod uwagę posiadane przez nią doświadczenie praktyczne związane z prowadzeniem badań żywienowo-dietetycznych i metabolomicznych oraz jej wiedzę teoretyczną. Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane w konkursie, w tym posiada doświadczenie w badaniach z zakresu wykorzystania chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas, opublikowanie 9 artykułów w czasopismach indeksowanych na liście JCR, o tematyce związanej z żywnością i żywieniem, czynne uczestniczenie w wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności oraz dietetyka.

 

 

 

Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani dr inż. Katarzyny Olszewskiej na pełny etat na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka, Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

 

Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 

ul. Nowoursynowska 166

bud. 10, pok. 12,

02–787 Warszawa

+48 22 593 10 18

kd @sggw.edu.pl www.sggw.pl

 

06-08-2021 11:00
mkorycki