Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

 

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

 

Data ogłoszenia: 13 sierpnia 2021 r.

Termin składania dokumentów:  13 września- 26 września 2021 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: brak

Uzasadnienie:

1 października 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr Małgorzata Rzepkowska- kierownik zakładu,  prof. dr hab. Justyna Więcek,  dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze wpłynęły dokumenty 3 kandydatów. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym komisja uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia wskazanych kryteriów. W związku z powyższym komisja konkursowa nie rekomenduje żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

05-10-2021 12:44
aserwatka