Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

Data ogłoszenia: 22 listopada 2021 r.

Termin składania dokumentów:  22 grudnia 2021 r.- 4 stycznia 2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Karolina Wnęk- Auguścik

Uzasadnienie:

11 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr Małgorzata Rzepkowska- kierownik zakładu,  prof. dr hab. Justyna Więcek,  dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze wpłynęło jedno zgłoszenie. Komisja pozytywnie zweryfikowała kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydatki pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym. W związku z powyższym komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie dr Karoliny Wnęk-Auguścik na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

17-01-2022 11:08
aserwatka