Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu-Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu

Data ogłoszenia konkursu: 18.05.2022 r.

Termin składania dokumentów: 18.06.2022-30.06.2022

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Paulina Kucharzewska-Siembieda

Uzasadnienie:

W dniu 07.07.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów stwierdziła, że Pani dr Paulina Kucharzewska-Siembieda, jako jedyna spełnia kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu. Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

W dniu 07.07.2021 Komisja zaprosiła na rozmowę kwalifikacyjną dr Paulinę Kucharzewską-Siembiedę. Komisja stwierdza, że kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu, dodatkowo kandydatka wykazała doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej. W związku z  powyższym Komisja Rekrutacyjna wnioskuje o zatrudnienie
dr Pauliny Kucharzewskiej-Siembiedy na w/w stanowisku na umowę o pracę od dn. 01.10.2022.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

 

12-07-2022 14:14
trusinski