Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu Instytutu Biologii

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu Instytutu Biologii

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu

Data ogłoszenia konkursu: 09.12.2021 r.

Termin składania dokumentów: 09.01.2022-17.01.2022

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Bartłomiej Taciak

Uzasadnienie:

W dniu 24.01.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów stwierdziła, że Pan dr Bartłomiej Taciak, jako jedyny spełnia kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu.

W dniu 24.01.2022 Komisja zaprosiła na rozmowę kwalifikacyjną dr Bartłomieja Taciaka. Dokumenty złożone przez kandydata są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Dodatkowo kandydat wykazał doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej. Komisja stwierdza, że Kandydat spełnia wymagania formalne
i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna wnioskuje o zatrudnienie dr  Bartłomieja Taciaka na w/w stanowisku na umowę o pracę, na czas nieokreślony.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

26-01-2022 15:29
trusinski