Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu Instytutu Biologii

Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu Instytutu Biologii

 

Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu

Data ogłoszenia konkursu: 27.10.2022

Termin składania dokumentów: 28.11.2022-06.12.2022

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: brak

Uzasadnienie:

W dniu 07.12.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu. Komisja zaprosiła na rozmowę kwalifikacyjną osobę, która przesłała jedyne zgłoszenie konkursowe.

Podczas rozmowy przeprowadzonej w dniu 12.12.2022 oraz po powtórnej analizie dokumentów przekazanych w aplikacji konkursowej, zdecydowano o niezatrudnianiu zaproszonego na rozmowę kandydata. Powodem było niespełnienie części warunków formalnych wymaganych przez Komisję, m.in. kandydat miał długą przerwę w pracy naukowej oraz niewystarczające doświadczenie w roli kierownika grantu naukowego.

W związku z brakiem innych kandydatur, na tym posiedzenie Komisji zakończono, a konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

20-12-2022 14:32
trusinski