Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nanobiotechnologii Instytutu Biologii

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

Data ogłoszenia konkursu: 29.11.2021 r.

Termin składania dokumentów: 01.01.2022-14.01.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Agnieszka Ostrowska

Uzasadnienie:

W dniu 14.01.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nanobiotechnologii. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów stwierdza, że Pani dr Agnieszka Ostrowska jako jedyna spełnia kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu.

W dniu 17.01.2021 komisja zaprosiła na rozmowę kwalifikacyjną dr Agnieszkę Ostrowską.   Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne
i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna wnioskuje o zatrudnienie dr  Agnieszki Ostrowskiej na w/w stanowisku na umowę o pracy, na czas nieokreślony.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

 

26-01-2022 10:20
trusinski