Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

 w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

 

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

 

Data ogłoszenia: 31 maja 2021 r.

Termin składania dokumentów:  1 lipca- 15 lipca 2021 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Agnieszka Tylkowska

Uzasadnienie:

20 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

W wyniku ogłoszonego konkursu swoją aplikację złożyły dwie osoby. Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że jedynie Pani  dr Agnieszka Tylkowska złożyła wszystkie wymagane w konkursie dokumenty i jednocześnie spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu (zgodne z Załącznikiem nr 6 ust. 9  Statutu  SGGW w Warszawie). Komisja pozytywnie oceniła umiejętności naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Kandydatki i rekomenduje zatrudnienie Pani dr Agnieszki Tylkowskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt.

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach

/-/ dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

24-07-2021 16:27
aserwatka