Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w Zakładzie Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 02.12.2021 r.
Termin składania dokumentów: 01-16.01.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.01.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 1

 

Uzasadnienie:


Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w Zakładzie Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż wpłynęły jedna oferta od Pani dr inż. Marianny Raczyk.

 

Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie dr inż. Marianny Raczyk na w/w stanowisku na umowę o pracy, na czas nieokreślony.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ prof. dr hab. Mirosław Słowiński

17-01-2022 13:55
ajackowska