Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Data ogłoszenia konkursu: 30.11.2021 r.
Termin składania dokumentów: 30.12.2021 r. – 13.01.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.01.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:
Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego przez Dyrektora INoŻ konkursu na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności wpłynęła jedna oferta Pani dr inż. Katarzyny Pobiegi.

Dokumenty złożone przez Panią Katarzynę Pobiegę są kompletne i spełniają wymagania, stawiane kandydatom, zawarte w ogłoszeniu konkursowym na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie dr inż. Katarzyny Pobiegi na w/w stanowisku na pełny etat, na czas nieokreślony.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ prof. dr hab. Mirosław Słowiński

17-01-2022 13:49
ajackowska